CBR rijprocedure B

In deze rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag  van automobilisten beschreven.

De examinator beoordeelt het rijgedrag van de examenkandidaat op basis van de rijprocedure.

Rijprocedure CBR

De examinator beoordeelt het rijgedrag van de examenkandidaat op basis van deze rijprocedure.
De inhoud is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving, op de geldende exameneisen en op het leerdoelendocument, zoals dat is opgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Het gewenste verkeersgedrag van de personenauto examenkandidaat bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels, defensief en sociaal rijgedrag, milieubewust en energiezuinig rijden. Om een zo structureel mogelijk resultaat te behalen wordt de CBR rijprocedure B nageleefd in de rijlessen met als gevolg goede automatische handelingen en een breed kijkgedrag, wat de veiligheid bevordert en waarvan je ook profiteert als je je rijbewijs hebt gehaald.

De rijprocedure wordt door de rij-instructeur gebruikt om de basis van het autorijden aan te leren

Er staat in beschreven waar je op moet letten voordat je in de auto stapt en welke handelingen je moet verrichten als je ingestapt bent. Ook staat er in beschreven wat je kijktechnieken zouden moeten zijn. Als je op tijd je kijktechnieken toepast kun je zorgen voor een “ruimte-kussen” om je heen.

De bediening van het voertuig staat ook beschreven, zodat altijd zo goed als mogelijk controle over het voertuig gehouden wordt. Als een instructeur je leert hoe jij je voertuig onder controle kan houden volgens de Rijprocedure en door het vele herhalen daarvan krijg je een automatisme waar je levenslang profijt van hebt. In een situatie dat je snel moet handelen reageer je dan correct waardoor de controle gehandhaafd blijft.

De cyclus die wij continu gebruiken als wij als bestuurder in de auto zitten is de waarnemingscyclus:

  • Waarnemen
  • Voorspellen
  • Evalueren
  • Veiligheid
  • Doorstroming
  • Milieu
  • Beslissen
  • Handelen

Door de handelingen en kijkgedrag te automatiseren gebruiken we de waarnemingscyclus ook correct. Als je dus een verkeerde kijktechniek hebt, heb je kans dat je bepaalde belangrijke dingen niet waarneemt. Ook is het dus van belang dat je voldoende kennis hebt van de verkeersregels en tekens. Als je daar geen of te weinig kennis van hebt, kun je je voorstellen dat je andere dingen waarneemt dan wenselijk zou zijn.